Paranoia

  • psychóza, u níž dominuje systém bludů, bez halucinací
  • bludy jsou dobře systematizované a propracované, mají svou vnitřní konzistenci a logiku
  • často se u paranoii vyskytují megalomanické nebo perzekuční bludy
  • dg. F22.0 dle MKN 10