Organický psychosyndrom

  • označení příznaků v oblasti psychiky, které vznikly jako následek fyzického poškození nebo nemoci mozku
  • patří sem demence a některé poruchy osobnosti, poruchy nálady, halucinózy, amnestické poruchy, poruchy vědomí…