Organický amnestický syndrom

  • porucha paměti (též dysmnestická porucha), u níž existuje organický, tělesný podklad – úraz, infekce, dlouhodobé užívání alkoholu a jiných drog…
  • neschopnost vybavit vzpomínky, špatná schopnost fixovat nové informace
  • bílá místa člověk nahrazuje konfabulacemi – nejsou to záměrné lži, dotyčný jim zcela věří