Organická porucha osobnosti

  • porucha osobnosti která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí…)
  • změna postojů, chování, potřeb, vzorců myšlení…¨
  • např. po určitých operacích se naruší spojení mozku s prefrontální kůrou (oblast za čelem) a člověk se pak stal emočně plochým, lhostejným a hrubým