Organická afektivní porucha

  • porucha emocí, která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí…)
  • depresivní nebo manická nálada, labilita…