Obsese, obsedantní myšlenky

  • vtíravé, neodbytné myšlenky
  • obsedantní myšlenky nijak nesouvisí se situací, v níž se objeví (např. při snídani si člověk všimne, že na druhém konci místnosti leží pod květinou suchý list, a nedokáže se soustředit na nic jiného, dokud ho nedojde sebrat)
  • ideativní obsese (týkají se řádu, pořádku, morálky), fobické obsese (týkají se strachu, nebezpečí)
  • lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací
  • součást obsedantně kompulzivní poruchy