Nozofobie (nozofobní, nosofobie)

  • chorobný strach z nemoci
  • patří mezi úzkostné poruchy, izolované fobie