Neorganická enkopréza

  • vyprazdňování stolice v nevhodných momentech a na nevhodných místech; záměrné nebo mimovolní
  • že jde o enkoprézu neorganickou znamená, že somaticky (tělesně) je člověk v pořádku, tj. nemá potíže s konečníkem, se střevem atd.
  • může být součástí poruch chování nebo se vyskytovat izolovaně
  • dg. F98.1 dle MKN 10