Negativní příznaky schizofrenie

  • příznaky, kdy se něčeho oproti normálu nedostává – např. útlum reakcí, plochá emotivita, nezájem, nečinnost
  • schizofrenie a jiné psychotické stavy s negativními příznaky mají obvykle horší prognózu než když jsou přítomny příznaky pozitivní