Nebenzodiazepinová hypnotika

  • léky jiné struktury než nejobvyklejší benzodiazepiny sloužící k navození a udržení spánku
  • barbituráty, glutetimid, chloralové deriváty, metachalon, paraldehyd…