Misúzus

  • špatné užívání
  • pojem blízký pojmu abúzus – zneužívání, nadměrné užívání
  • často se týká drog nebo léků