Mentální retardace

  • nedostatečný nebo zastavený duševní vývoj; týká se zejména kognitivních funkcí – myšlení, řeči, učení, paměti, pozornosti…
  • stanovuje se pomocí testů inteligence a schopností člověka obstát v běžném životě
  • dle závažnosti lehká, střední, těžká nebo hluboká mentální retardace
  • skupina dg. F70 dle MKN 10