Melancholie (melancholický)

  • chorobný smutek, depresivní nálada
  • normální, nepatologický zármutek má nějakou příčinu a ohraničenou dobu trvání; melancholie pochopitelnou příčinu nemá a bez léčby trvá dlouho
  • dnes se tento pojem už příliš neužívá, nahrazen termínem deprese