Mánie

  • porucha nálady; předstupni jsou elace a hypomanie
  • výrazná povznesenost, energie, neklid, potřeba něco dělat, mluvit…, extrémní sebedůvěra, ztráta záb-ran, utrácení, sexuální dobrodružství
  • při snaze zabránit člověku v mánii v uskutečňování jeho záměrů se objevuje značná nelibost až násilnosti
  • po „vystřízlivění“ se objevují výčitky svědomí, zmatenost, smutek a nutnost vypořádat se s následky manického „řádění“; trpí tím nejen postižený, ale i jeho okolí (často se zadluží, dostává výpovědi z práce…)