Logorea (logoroe)

  • výrazná verbální (slovní) produkce – člověk mluví rychle a hodně, ovšem ne vždy správně – dělá chyby obsahové í formální; souvisí s tzv. myšlenkovým tryskem (zrychleným myšlením)
  • často u manických poruch, schizofrenie a organických poruch mozku