Lesch-Nyhanův syndrom

  • neuromuskulární (nervosvalová) porucha
  • soubor projevů jako jsou choreatetoidní pohyby, mentální retardace, zvracení, artróza, okusování se