Lateralita

  • preference jedné strany před druhou; nejčastěji se týká pravorukosti a levorukosti
  • lateralita se u vyhraňuje v průběhu zrání nervové soustavy a ukazuje se během prvních let života