Landau-Kleffnerův syndrom

  • skupina příznaků, kdy normálně se vyvíjející dítě začne ztrácet své jazykové schopnosti – jde o poruchu v porozumění i produkci řeči při zachování intelektových schopností
  • porucha řečových funkcí je často doprovázena epileptickými záchvaty
  • objevuje se v rozmezí 3-7 let a řečové poruchy se vyvíjejí poměrně rychle (nejpozději do několika týdnů)
  • u velké části dětí postižených Landau-Kleffnerovým syndromem zůstávají určité řečové deficity (nedostatky)