Kuru

  • virové smrtelné onemocnění nervů, zejména oblastí mozečku a bazálních ganglií
  • vir vyvolává postupující demenci a další projevy – ataxie (porucha koordinace pohybů), třes, emocionální nestabilita