Korsakovův syndrom (Korsakovova psychóza)

  • alkoholový amnestický syndrom – porucha paměti u alkoholiků
  • výpadky vzpomínek na čerstvé události, člověk pak automaticky nahrazuje tato bílá místa konfabulacemi, o jejich pravosti je přesvědčen
  • Korsakovův syndrom často následuje po deliriu tremens