Kompulze

  • nutkavé jednání, které má snížit napětí vyvolané obsesivními myšlenkami
  • toto jednání je rigidní, probíhá stále stejně – mytí rukou určitým způsobem, šlapaní na kanály, kontrolování elektrických spotřebičů, zámků atp. – kompulzivní chování je rituální
  • např. aritmomanie (počítání), onomatomanie (hledání významu slov), mytí rukou, srovnávání věcí, zaříkávání, opakování slov…
  • součást obsedantně kompulzivní poruchy