Klein-Levinův syndrom

  • soubor příznaků – hyperfagie (nadměrné jedení), hypersomnie (nadměrná potřeba spánku), poruchy chování
  • periodická porucha, léčitelná, vzácná