Ireverzibilní (irreverzibilní)

  • nevratný, nezvratný
  • opakem je reverzibilní
  • např. nějaká traumatická událost (válka, znásilnění) může způsobit ireverzibilní změny v myšlení a emocionálním životě postiženého; v somatické medicíně např. poranění při nehodě způsobí ireverzibilní ochrnutí nohou; v komunikační situaci – co je řečené a zachycené druhým, je ireverzibilní (nelze vzít zpět)