Intersex

  • hermafrodit, člověk se znaky a orgány typickými pro mužské i ženské pohlaví