Inkoherence (inkoherentní)

  • rozvolnění
  • porucha kognitivních funkcí, hlavně myšlení a řeči – člověk neudrží jedno téma, řeč je dezorganizovaná, s porušováním pravidel, projev postrádá logiku a strukturu
  • u psychóz, demencí a organického postižení mozku