Indikace (indikovaný případ)

  • důvod k diagnostickému nebo léčebnému zásahu
  • absolutní indikace – jednoznačná situace, např. léčba schizofrenie pomocí neuroleptik; relativní indikace – zvažuje se více možností, např. u úzkostné poruchy anxiolytika, antidepresiva nebo psychoterapie, případně nějaká kombinace
  • „v indikovaném případě se volí ECT terapie“ znamená, že je-li k tomu jasný důvod, např. deprese nereagující na jinou léčbu, přistoupí se k léčbě elektrokonvulzivní terapií