Ideativní obsese, ideativní obsedantní myšlenky

  • vtíravé, neodbytné myšlenky týkající se řádu, pořádku, morálky
  • lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací
  • součást obsedantně kompulzivní poruchy