Iatropatogenní (iatropatogeneze, iatropatogenetický)

  • újma způsobená lékařem při nesprávném výkonu jeho práce (iatros = lékař)
  • dnes se tento termín používá i při ublížení jiným zdravotnickým personálem, případně i prostředím
  • somatická iatropatogeneze – např. špatně zvoleným zákrokem, lékem, záměnou léků, nákazou v nemocnici…; psychická iatropatogeneze – úzkost vyvolaná nedostatečným vysvětlením choroby nebo nevhodným chováním personálu