Hypomanie (hypomanický)

  • porucha nálady – nadnesená nálada, zvýšená aktivita, energie, subjektivně se člověk cítí v pohodě, sebevědomý a výkonný; může být zvýšeně sexuálně aktivní, sociabilní (společenský), povídavý
  • projevy popisem odpovídají manii, ale jsou slabší intenzity