Hypnagonické halucinace (hypnagonické jevy)

  • halucinatorní jevy, vyskytují se při usínání
  • jsou to normální, nikoli patologické jevy
  • nejčastěji mají formu zrakových halucinací, častý je i tzv. hypnagonický záškub – mimovolné trhnutí těla