Hypnabilita (hypnobilita)

  • schopnost pohroužit se do hypnózy
  • je to poměrně stálá osobnostní vlastnost a částečně se odvíjí od představivosti, fantazie, sugestibility a inteligence (nižší inteligence je pro hypnózu nevýhodná)
  • nejvíce lidí je středně hypnabilních, asi 5% není vůbec, 1-2% jsou tzv. hypnotičtí talenti schopní v hypnóze i těch nejkomplikovanějších jevů