Hypersenzitivita (hypersenzitivní)

  • přecitlivělost (přecitlivělý) – tendence intenzivně reagovat
  • často používáno jako označení pro osobnostní vlastnost, též zvýšená reaktivita (vzrušivost) nervové soustavy