Hyperkalcemie

  • vysoká hladina vápníku (kalcia), resp. iontů vápníku v organismu
  • projevy hyperkalcemie – deprese (stejně jako u hypokalcemie), zmatenost, apatie až symptomy napodobující demenci (poruchy kognitivních funkcí i chování) nebo kóma
  • obvykle důsledek nadměrného příjmu vitamínu D (předávkování)