Halucinogeny (halucinogen, halucinogenní)

  • psychoaktivní látky navozující změny vědomí, vnímání, emotivity, chování, dále depersonalizaci a derealizaci; též psychotomimetika, psychodysleptika, fantastika
  • nejčastěji jako nelegální drogy, nevzniká na ně fyzická závislost, ale je nebezpečí psychické závislosti a nepříjemných flashbacků
  • indolaminy (LSD lysergid), psilocybin, harmin, muskarin, N-dimetyltryptamin, metoxylovaný fenyletylamin – meskalin, fencyklidin (andělský prach PCP), myristicin aj.