GABA – Gamaaminomáselná kyselina

  • jeden z neurotransmiterů, látka umožňující komunikaci mezi nervovými buňkami v mozku
  • GABA souvisí s regulací úzkosti a učením
  • nízké hladiny lze nahradit užitím anxiolytik (vede k návyku)