Fobické obsese, fobické obsedantní myšlenky

  • vtíravé, neodbytné myšlenky týkající se strachu, nebezpečí
  • lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací
  • součást obsedantně kompulzivní poruchy