Floridní

  • výrazný, prudký, nápadný, akutní
  • např. floridní příznaky, floridní nástup poruchy…