Flooding (zaplavení)

  • postup behaviorální, resp. kognitivně-behaviorální terapie používaný hlavně při léčbě fobií
  • člověk je intenzivně vystaven tomu, čeho se bojí – flooding stojí na skutečnosti, že úzkost, resp. strach se stupňuje jen do určité míry – až dosáhne maxima, dál už neroste a to je bod, do kterého má léčený pacient dojít