Eustres (eustress)

  • pozitivní stres, zátěž vyvěrající z pozitivních zážitků – např. svatba, povýšení, narození dítěte aj.
  • opakem je distres, ale toto dělení stresu je v praxi celkem zbytečné, protože podstatné je, že situace působí zátěžově