Elace (elační)

  • veselost, rozjařenost, povznesenost
  • významná složka hypomanie nebo manie