Dysfunkční orgasmus

  • sexuální dysfukce – problém s dosažením orgasmu
  • orgasmus může navzdory vhodné stimulaci zcela chybět nebo se dostavuje po velmi dlouhé době (inhibice orgasmu)
  • dg. F52.3 dle MKN 10