Dysfázie (dysfatický, dysfatik)

  • porucha řečových funkcí, kdy člověk (dysfatik) do určité míry nechápe a není schopen vyjádřit významy slov
  • motorická dysfázie – neschopnost vyjadřování
  • senzorická dysfázie – neschopnost chápat význam slov
  • dysfázie je částečný výpadek schopnosti, afázie úplný