Diferenciální diagnóza (diferenciálně-diagnostická rozvaha, dif. dg.)

  • uvažování při stanovování diagnózy, zda dané příznaky nemohou být projevem ještě dalších poruch a nemocí
  • např. tlak na hrudi často provází různé neurotické a afektivní poruchy, ale rovněž může mít původ v plicním nebo srdečním onemocnění – pak se přihlíží k dalším příznakům a případně se pacient doporučuje k odborným vyšetřením, která mohou podezření potvrdit nebo vyvrátit
  • zkratka dif. dg.