Dezinhibovaná příchylnost v dětství

  • dítě se chová příliš přítulně a důvěrně ke všem lidem – nevybírá si, kdo je mu sympatický, má se ke všem
  • časté u dětí emočně a sociálně deprivovaných; na pozadí touha po pozornosti, neschopnost vytvářet normální sociální vztahy
  • dg. F94.2 dle MKN 10