Deviace (deviantní)

  • odchylka od normy; ve svém původním významu zcela neutrální termín používaný ve všech vědních oborech od matematiky po filozofii
  • dnes se deviace hojně používá v souvislosti se sexem, takže má toto slovo specifické konotace (co se člověku vybaví při jeho vyslovení)