Deprivace (deprivovat, deprivovaný)

  • nedostatek určitých podnětů
  • smyslová deprivace (např. pobytem v úplné tmě a tichu) nebo citová deprivace (chladným zacházením s dítětem)
  • nervová soustava potřebuje k normální funkci určitý přísun podnětů a nemá-li jej, nastává stav deprivace a jeho negativní důsledky