Depersonalizační a derealizační syndrom

  • duševní porucha zahrnující depersonalizaci (pocit neskutečnosti, pokud jde o vlastní osobu) a derealizaci (pocitu neskutečnosti, pokud jde o okolí a časoprostor)
  • člověk s tímto syndromem vnímá vše jakoby cize, z odstupu, jako by nepoznával, vše se mu zdá nereálné
  • dg. F48.1, často jako součást poruch nálady, psychotických onemocnění nebo úzkostných poruch