Depersonalizace (depersonalisace)

  • pocit odcizení, neskutečnosti ohledně sebe – člověk připadá neskutečný sám sobě, jakoby od sebe odcizený
  • depersonalizace souvisí s některými neurologickými a psychickými poruchami, objevuje se např. u panické poruchy a jiných úzkostných a neurotických stavů, u schizofrenie nebo hluboké deprese