Dementia praecox

  • doslova předčasná demence – takto E. Kraeppelin označil skupinu příznaků, které dnes pojmenováváme jako schizofrenii (což zavedl E. Bleuler r. 1909)
  • podle Kraeppelina existovaly jen dvě hlavní duševní choroby – dementia praecox a maniodepresivní psychóza