Defekt (defektní)

  • poškození trvalého charakteru
  • může se týkat kognitivních funkcí (myšlení, inteligence, pozornosti, paměti…) i osobnosti, defekt může být vrozený nebo získaný